Apple Care

Lọc và sắp xếp

Lọc và sắp xếp

Hiển thị 8 trên 8 sản phẩm

APPLECARE CHO IPAD - BẢO HÀNH MỞ RỘNG 02 NĂM
Translation missing: vi-VN.products.product.regular_price 1.990.000₫
Translation missing: vi-VN.products.product.regular_price 1.990.000₫
 • Gói dịch vụ bảo hành mở rộng chính hãng của Apple, tăng thêm 01 năm bảo hành chính hãng thành 02 năm.
 • Có thể mua Apple Care bất kỳ lúc nào trong vòng 1 năm thiết bị còn bảo hành và đủ điều kiện bảo hành chính hãng.
 • Áp dụng cho tất cả dòng IPAD mua tại APPLE CITY, hệ thống khác và xách tay. Lưu ý khách hàng cần cung cấp hoá đơn mua máy khi bảo hành tại TTBH Apple.
APPLECARE CHO APPLE TV - GÓI BẢO HÀNH MỞ RỘNG 2 NĂM
Translation missing: vi-VN.products.product.regular_price 990.000₫
Translation missing: vi-VN.products.product.regular_price 990.000₫
 • Gói dịch vụ bảo hành mở rộng chính hãng của Apple, tăng thêm 1 năm bảo hành chính hãng thành 2 năm.
 • Có thể mua Apple Care bất kỳ lúc nào trong vòng 1 năm thiết bị còn bảo hành và đủ điều kiện bảo hành chính hãng.
 • Áp dụng cho tất cả dòng Apple TV mua tại Apple City, hệ thống khác và xách tay. Lưu ý khách hàng cần cung cấp hoá đơn mua máy khi bảo hành tại TTBH Apple.
APPLECARE CHO MAC MINI - BẢO HÀNH MỞ RỘNG 03 NĂM
Translation missing: vi-VN.products.product.regular_price 2.190.000₫
Translation missing: vi-VN.products.product.regular_price 2.190.000₫
 • Gói dịch vụ bảo hành mở rộng chính hãng của Apple, tăng thêm 02 năm bảo hành chính hãng thành 03 năm.
 • Có thể mua Apple Care bất kỳ lúc nào trong vòng 1 năm thiết bị còn bảo hành và đủ điều kiện bảo hành chính hãng.
 • Áp dụng cho tất cả dòng MAC MINI mua tại APPLE CITY, hệ thống khác và xách tay. Lưu ý khách hàng cần cung cấp hoá đơn mua máy khi bảo hành tại TTBH Apple.
APPLECARE MACBOOK PRO 16 INCH - BẢO HÀNH MỞ RỘNG 03 NĂM
Translation missing: vi-VN.products.product.regular_price 7.590.000₫
Translation missing: vi-VN.products.product.regular_price 7.590.000₫
 • Gói dịch vụ bảo hành mở rộng chính hãng của Apple, tăng thêm 02 năm bảo hành chính hãng thành 03 năm.
 • Có thể mua Apple Care bất kỳ lúc nào trong vòng 1 năm thiết bị còn bảo hành và đủ điều kiện bảo hành chính hãng.
 • Áp dụng cho tất cả dòng MACBOOK PRO 16 INCH mua tại APPLE CITY, hệ thống khác và xách tay. Lưu ý khách hàng cần cung cấp hoá đơn mua máy khi bảo hành tại TTBH Apple.
APPLECARE CHO MACBOOK PRO 13-INCH M1 - BẢO HÀNH MỞ RỘNG 03 NĂM
Translation missing: vi-VN.products.product.regular_price 5.490.000₫
Translation missing: vi-VN.products.product.regular_price 5.490.000₫
 • Gói dịch vụ bảo hành mở rộng chính hãng của Apple, tăng thêm 02 năm bảo hành chính hãng thành 03 năm.
 • Có thể mua Apple Care bất kỳ lúc nào trong vòng 1 năm thiết bị còn bảo hành và đủ điều kiện bảo hành chính hãng.
 • Áp dụng cho tất cả dòng MACBOOK PRO 13 INCH mua tại APPLE CITY, hệ thống khác và xách tay. Lưu ý khách hàng cần cung cấp hoá đơn mua máy khi bảo hành tại TTBH Apple.
APPLECARE CHO MACBOOK PRO 13-INCH INTEL - BẢO HÀNH MỞ RỘNG 03 NĂM
Translation missing: vi-VN.products.product.regular_price 5.490.000₫
Translation missing: vi-VN.products.product.regular_price 5.490.000₫
 • Gói dịch vụ bảo hành mở rộng chính hãng của Apple, tăng thêm 02 năm bảo hành chính hãng thành 03 năm.
 • Có thể mua Apple Care bất kỳ lúc nào trong vòng 1 năm thiết bị còn bảo hành và đủ điều kiện bảo hành chính hãng.
 • Áp dụng cho tất cả dòng MACBOOK PRO 13 INCH mua tại APPLE CITY, hệ thống khác và xách tay. Lưu ý khách hàng cần cung cấp hoá đơn mua máy khi bảo hành tại TTBH Apple.
APPLECARE CHO MACBOOK AIR - BẢO HÀNH MỞ RỘNG 03 NĂM
Translation missing: vi-VN.products.product.regular_price 5.490.000₫
Translation missing: vi-VN.products.product.regular_price 5.490.000₫
 • Gói dịch vụ bảo hành mở rộng chính hãng của Apple, tăng thêm 02 năm bảo hành chính hãng thành 03 năm.
 • Có thể mua Apple Care bất kỳ lúc nào trong vòng 1 năm thiết bị còn bảo hành và đủ điều kiện bảo hành chính hãng.
 • Áp dụng cho tất cả dòng MACBOOK AIR mua tại APPLE CITY, hệ thống khác và xách tay. Lưu ý khách hàng cần cung cấp hoá đơn mua máy khi bảo hành tại TTBH Apple.
APPLECARE CHO IMAC - BẢO HÀNH MỞ RỘNG 03 NĂM
Translation missing: vi-VN.products.product.regular_price 2.990.000₫
Translation missing: vi-VN.products.product.regular_price 2.990.000₫
 • Gói dịch vụ bảo hành mở rộng chính hãng của Apple, tăng thêm 2 năm bảo hành chính hãng thành 3 năm.
 • Có thể mua Apple Care bất kỳ lúc nào trong vòng 1 năm thiết bị còn bảo hành và đủ điều kiện bảo hành chính hãng.
 • Áp dụng cho tất cả dòng IMAC mua tại APPLE CITY, hệ thống khác và xách tay. Lưu ý khách hàng cần cung cấp hoá đơn mua máy khi bảo hành tại TTBH Apple.